Informace z 10. zasedání zastupitelstva obce bratčice ohledně multifunkčního hřiště.

31.08.2011 23:08

Jelikož se nikdo nepřihlásil na funkci správce hřiště, byla učiněna dohoda s vedením TJ SOKOL Bratčice o chodu hřiště, která zní:

Do doby zajištění trvalého správce hřiště TJ, budou zajišťovat správu členové TJ Sokol p. Čížek, Cetl a Janek, kteří budou mít dohodou určené kompetence a s Obcí uzavřenou dohodu o provedení práce. Zahájení provozu hřiště je možné od 01.09.2011.