Provozní řád víceúčelového hřiště a posilovny Bratčice

29.09.2011 21:55

Provozní řád víceúčelového hřiště a posilovny Bratčice

Čl. 1 Využívání hřiště a posilovny

1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště a posilovny je obec Bratčice, okres Brno-venkov. Adresa: Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice.
2. Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin. Hřiště je určeno povrchem pro následující hry:

futsal,  basketbal,  in-line hokej,  házená,  tenis,  volejbal,  florbal,  nohejbal.

Více o povrchu hřiště naleznete zde: https://www.sokolbratcice.cz záložka reference.

3. Posilovna je určena pro sportovní vyžití dle její vybavenosti.

3. Uživatelem hřiště nebo posilovny mohou být jednotlivci nebo skupiny osob po dohodě se správci hřiště.

4. Uživatelé hřiště a posilovny jsou povinní dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu. Po celou dobu užívání jednají uživatelé dle tohoto provozního řádu a jsou povinni dbát pokynů a upozornění správce hřiště.

     

Čl. 2 Provoz a správa hřiště a posilovny

1. Klíče od sportoviště se půjčují a vracejí v provozních hodinách u správců hřiště. Ten, kdo si klíče půjčí, je plně zodpovědný za provoz sportoviště. Přísný zákaz rozmnožování klíčů od posilovny. V případě porušení - zákaz dalších návštěv posilovny.
2. Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště a posilovny je PO-NE 9.00-20.00hod. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.
3. Provoz víceúčelového hřiště pro veřejnost závisí na ročním období a aktuálnímu počasí. Posilovna je otevřena celoročně bez omezení.
4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz.

Nebezpečí úrazu hrozí na vlhkém povrchu hřiště (rosa, déšť).
5. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci.
6. Uživatelé hřiště si mohou u správce vypůjčit sportovní potřeby pro daný typ hry. Do posilovny si musí každý opatřit a přinést svoji vhodnou obuv (nejlépe pevná), doporučuje se donést si vlastní ručník.

7. Po příchodu do posilovny je třeba se zapsat do sešitu s časem příchodu a

odchodu z posilovny.

 

Čl. 3 Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 

Pravidla jsou nastavena tak, aby při jejich dodržování byla zajištěna ochrana zdraví a bezpečnosti uživatelů hřiště.

1. V areálu hřiště a posilovny je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování vyznačených prostor a vybavení hřiště a posilovny.
2. Na víceúčelovém hřišti a v posilovně je zakázáno:
-odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
-vstupovat v nevhodné obuvi-kopačky, boty s hroty, s podpadkem
-manipulovat s ostrými předměty
-jezdit na kole, koloběžce, skateboardu
-používat tretry
-pobývání dětí do 10let bez doprovodu rodičů
-vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu
-přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa
-konzumovat alkoholické nápoje a jídla všeho druhu
-vstupování podnapilým osobám
-rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu s výjimkou grilovacího pavilonu.
-odhazování žvýkaček na povrch hřiště
-úmyslné, prudké odrážení míče o plot z bezprostřední blízkosti
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám. V posilovně dodržovat přiměřený počet osob vzhledem ke kapacitě prostor.
4. Uživatelé nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí.
5. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
6. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí pronajímatelů.

7. Na požádání je možné osvětlení a ozvučení areálu, které obsluhuje jen správce hřiště.

     

Čl. 4 Další ustanovení

1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou správci nuceni informovat policii.
2. Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení jmenovaného správce hřiště jsou a budou vyvěšeny na webových stránkách OÚ Bratčice: www.obecbratcice.cz a na webových stránkách TJ Sokol Bratčice: www.sokolbratcice.cz.

3. Provozní řád v tomto znění schválilo zastupitelstvo obce Bratčice dne 27.9.2011.

4. Provozní řád nabývá účinnosti dnem 27.9.2011.

5. Podmínky pro zapůjčení sportovního vybavení včetně seznamu jsou součástí smluvní dohody o rezervaci, zapůjčení a převzetí odpovědnosti za hřiště, které zájemce stvrdí svým podpisem do návštěvní knihy.

6. Do odvolání je možné užívat hřiště i posilovnu bezplatně.

 

Rezervace hřiště: +420 731 099 938

Webové stránky zaměřené na provoz hřiště: https://www.sokolbratcice.cz/

 

V Bratčicích dne: 27.9.2011

Vypracoval: Pavel Janek