Odklad otevření hřiště o několik dnů

07.09.2011 12:01

Multifunčkní hřiště je ve fázi doladění některých malých, ale zásadních funkčních nedostatků hřiště.

Instalace kovových lan pro vypnutí sítě. A čeká se na dodavatele až zhotoví chybějící bránu pro vjezd úklidového stroje na hřiště.