Přidána záložka ceníku posilovny a multifunkčního hřiště

27.02.2012 10:10

Dne 23.4.2012 zastupitelstvo schvaluje provozní řád posilovny Bratčice ve znění aktualizovaném, které je aktualizováno i na stránkách sokola Bratčic a dále schvaluje ceník za užívání posilovny a multifunkčního hřiště ve znění upraveném k připomínkám přítomných, který je nyní součástí těchto webovek https://www.sokolbratcice.cz/cenik-hriste-a-posilovny/  a v platnosti od 1.4.2012.