Zašlete své fotky.

07.09.2011 12:18

Pošlete obrázky z akcí na hřišti.

Má-li někdo fotky z různých akcí na hřišti a chtěl by je zveřejnit, tak nám je pošlete na mail i s popisem.

Pokud si vzpomenete, co to bylo za akci a kdy se konala, můžeme to dát do komentáře k jednotlivým fotkám.